festival MESIAC FOTOGRAFIE 

www.mesiacfotografie.sk
info@mesiacfotografie.sk

Stredoeurópsky dom fotografie

Central European House of Photography

Prepoštská 4
811 01 Bratislava

Poštová adresa / Postal Address

FOTOFO
P.O.BOX 290
814 99 Bratislava
Slovakia

tel / fax:
e-mail:
web:
+421 2 5441 8214
info@sedf.sk
www.sedf.sk