image

EDUARD KOZICS (SK)

FOTOGRAF BRATISLAVY / PHOTOGRAPHER OF BRATISLAVA

 

Kurátor / Curator
Petra Balážiová

Organizátor
/ Organizer

SNM – Múzeum kultúry
Maďarov
na Slovensku

Otvorené / Open
denne okrem pondelka /
daily except Monday
10:00 – 17:00

 

Lístky / Tickets
5 €
platí len pre výstavy
Mesiaca fotografie

Kontakt / Contact
+421 2 20 46 92 12
www.snm.sk