image

GREGOR SAILER (AT)

UZATVORENÉ MESTÁ / CLOSED CITIES

 

Kurátorka / Curator
Mária Hernyiová

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Rakúske kultúrne fórum,
Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko

Otvorené / Open
denne okrem pondelka /
daily except Monday
14:00 – 18:00

 

Lístky / Tickets
vstup voľný /
free entry

Kontakt / Contact
+ 421 2 5441 8214
www.sedf.sk