image

ALEX LEVAC (IL)

PAPARAZZI ANONYMNÝCH / PAPARAZZO OF THE ANONYMOUS

 

Kurátorka / Curator
Prof. Nir Yeshayahu

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Veľvyslanectvo Izraela na Slovensku,
Univerzitná knižnica v Bratislave

Otvorené / Open
pondelok – sobota /
Monday – Saturday
14:00 – 18:00

 

Lístky / Tickets
vstup voľný /
free entry

Kontakt / Contact
+421 2 2046 6106