image

ZUZANA PUSTAIOVÁ (SK)

AKÝ KRAJ – TAKÝ MRAV / EACH COUNTRY – ITS CUSTOMS

 

VÍŤAZ / WINNER PORTFOLIO REVIEW BRATISLAVA 2014

 

Kurátorka / Curator
Bohunka Koklesová

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Mestská časť Bratislava
Staré Mesto

Sponzor / Sponsor
Vinovatívne s.r.o.

Otvorené / Open
utorok – sobota /
Tuesday – Saturday
15:00 – 19:00

 

Lístky / Tickets
voľný vstup / free entry

Kontakt / Contact
+ 421 911 238 710
www.staremesto.sk