image

CHRIS NIEDENTHAL (PL)

CESTA K SLOBODE / JOURNEY TO FREEDOM 

 

Spoluorganizátor
/ Co-Organizer

Ministerstvo
zahraničných vecí
Poľskej republiky,
Poľský inštitút v Bratislave

Otvorené / Open
pondelok – štvrtok /
Monday – Thursday
10:00 – 17:00

piatok / Friday
9:00 – 15:00

7. – 8.11.
10:00 – 17:00

 

Lístky / Tickets
voľný vstup /
free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5443 2014
www.polinst.sk