image

FOTOGRAFIE STANISŁAWA IGNACYHO WITKIEWICZA-WITKACYHO (1885 – 1939)
PHOTOGRAPHS BY STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ A.K.A.WITKACY (1885–1939)

 

Kurátor / Curator
Stefan Okołowicz

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Ministerstvo zahraničných
vecí Poľskej republiky,
Poľský inštitút v Bratislave

Otvorené / Open
pondelok – štvrtok /
Monday – Thursday
10:00 – 17:00

piatok / Friday
9:00 – 15:00

7.11. – 8.11.
10:00 – 17:00

 

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+ 421 25443 2014
www.polinst.sk