image

WALTER NIEDERMAYR (IT)

PROJEKČNÉ SFÉRY A DOBRODRUŽNÉ RÍŠE
PROJECTION SPHERES AND ADVENTURE REALMS

 

Kurátorka / Curator
Gigliola Foschi

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Galéria mesta Bratislavy,
Taliansky kultúrny inštitút
v Bratislave, Galerie
Nordenhake, Berlin

Otvorené / Open
denne okrem pondelka /
daily except Monday
11:00 – 18:00

 

Lístky / Tickets
4 € / 2 €

Kontakt / Contact
+421 2 5443 3627
www.gmb.bratislava.sk