image

25 ROKOV INŠTITÚTU TVORIVEJ CZ FOTOGRAFIE 3FPF SLIEZSKEJ UNIVERZITY V OPAVE
25 YEARS OF THE INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY, SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA

 

Kurátor / Curator
Vladimír Birgus

Organizátori / Coorganizers
CInstitut tvůrčí fotografie FPF
Slezské univerzity v Opavě

Otvorené / Open
utorok, štvrtok /
Tuesday, Thursday
12:00 – 19:00

streda, piatok – nedeľa /
Wednesday, Friday – Sunday
10:00 – 17:00

 

Lístky / Tickets
2 €

Kontakt / Contact
medium@vsvu.sk