image

ELENA GEROSKA – STOPY / TRACES

ROZPOMIENKA NA DOMOV / REMINISCENCES OF HOME

 

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Bulharský kultúrny inštitút

Partner / Partner
Bulgarian Photography Now
platforma pre súčasnú
bulharskú fotografiu

Otvorené / Open
pondelok – piatok /
Monday – Friday
9:00 – 17:30

8.11.
12:00 – 16:00

 

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+ 421 2 5441 0140
www.bulkis.sk