image

HĽADAČI VÝHĽADOV. SÚČASNÁ POBALTSKÁ FOTOGRAFIA VIEWFINDERS. CONTEMPORARY BALTIC PHOTOGRAPHY

MARGE MONKO, MINDAUGAS AŽUŠILIS, VIKTORIJA EKSTA, IEVA EPNERE, IVARS GRĀVLEJS

 

Kurátorka / Curator
Inga Brūvere

Organizátor / Organizer
Riga Photography Biennial

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Kancelária Národnej rady
Slovenskej republiky, Embassy
of Estonia in Vienna

Otvorené / Open
denne okrem pondelka /
daily except Monday
13:00 – 18:00

 

Lístky / Tickets
voľný vstup / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk