image

NORO KNAP (SK)

SAMÉ OD SEBA / BY ITSELF

 

Kurátor / Curator
Daniela Čarná

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Františkánsky kláštor
v Bratislave

Otvorené / Open
denne okrem pondelka /
daily except Monday
17:00 – 20:00

 

Lístky / Tickets
voľný vstup /
free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk