image

MONIKA A ĽUBO STACHO (SK)

OBCHODNÁ NA OBCHODNEJ / OBCHODNA AT OBCHODNA STREET

 

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Slovenske centrum dizajnu,
Obchodná ulica a okolie, o.z.

Otvorené / Open
Obchodná ulica
– (exteriérová výstava vo
vybraných výkladoch obchodov)
Nonstop
Galéria Satelit – (interiérová výstava)
Denne okrem pondelka /
daily except Monday
13:00–18:00

 

Lístky / Tickets
voľný vstup /
free entry

Kontakt / Contact
+421 918 110 247
www.sdc.sk
www.obchodnaulica.sk