image

MARTIN GERBOC (SK)

#1 SVITANIE / #2 SVÄTÝ LEVIATHAN MARTIN HÁK GERBOC ČAKÁ NA ZATMENIE VO SVOJEJ CELE / #3 HĹBKA SA BLÍŽI
#1 DAWN / #2 SAINT LEVIATHAN MARTIN HOOK GERBOC IS WAITING FOR THE ECLIPSE IN HIS PRISON CELL / #3 THE DEPTH IS NEAR
(POZNÁMKY A FOTOGRAFIE / NOTES AND PHOTOGRAPHS)

 

Texty / Texts
Michal Habaj, Peter Šulej

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Galéria Cypriána Majerníka

Otvorené / Open
Pondelok – piatok /
Monday – Friday
14:00 – 18:00

 

Lístky / Tickets
2 €

Kontakt / Contact
+421 2 54418214
www.sedf.sk