image

MARTIN KOLLÁR (SK)

EXKURZIA / FIELD TRIP

 

Kurátori / Curators
Aurel Hrabušický,
Alexandra Kusá

Organizátor / Organizer
SNG

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

This place project,
This- place.org

Otvorené / Open
denne okrem pondelka /
daily except Monday
10:00 – 18:00

štvrtok / Thursday
12:00 – 20:00

 

Lístky / Tickets
vstup voľný /
free entry

Kontakt / Contact
+421 2 2047 6238
www.sng.sk