image

ANDREJ BÁN (SK)

STOPY / TRACES

PRÍBEHY OBETÍ VOJEN, ETNICKÝCH KONFLITKOV, EXODOV A PRÍRODNÝCH KATASTROF
THE STORIES OF THE VICTIMS OF WAR, ETHNIC CONFLICT, NATURAL DISASTER AND EXODUS

 

Kurátor / Curator
Chris Steele – Perkins (UK),
Magnum Photos

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Zastúpenie Európskej komisie
na Slovensku, OSF,
TYPOSET, časopis .týždeň

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday
14:00 – 18:00

 

Lístky / Tickets
vstup voľný /
free entry

Kontakt / Contact
+421 2 54413316
www.osf.sk