image

MARKÉTA LUSKAČOVÁ (CZ/GB)

 

 

Kurátorka / Curator
Irena Žantovská – Murray

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Galéria 19, České centrum

Otvorené / Open
ddenne okrem pondelka /
daily except Monday
14:00 – 19:00

 

Lístky / Tickets
vstup voľný /
free entry

Kontakt / Contact
0903 245699
www.galeria19.sk
peterp@terco.sk